ARVIKA-EDA TAXITRANSPORTER

- med anor från 1920-talet

STYRELSE

Hadzo Arnautovic
Styrelseordförande

Börje Karlsson
Viceordförande

Anneli Vestlund
Suppleant