SKOLTRAFIKEN SÄFFLE

Arvika Eda Taxitransporter AB har skrivit avtal med Värmlandstrafik AB angående skoltrafiken i Säffle kommun. Avtalet omfattar tiden från och med tidtabellskiftet december 2015 till och med tidtabellsskiftet december 2025. Efter överenskommelse mellan Värmlandstrafik AB och Arvika Eda Taxitransporter AB kan avtalet förlängas två år.