top of page
FÖRETAGET

Vid den tiden fanns flera olika taxiföretag i Arvika och transporterna utfördes främst med häst och vagn men det fanns även flera T-Fordar. Marielunds Taxi och Arvika Bilcentral gick ihop i början på 1930-talet och bildade sedemera Arvika Taxi med telefonnummer 700, 800 och 900. Nummer 700 finns fortfarande kvar i dagens 10 700.

 

Arvika Bilcentral blev medlemmar i Svenska Droskbilsägarförbundet 1936, alltså för 78 år sedan. 1989 gick Arvika Taxi AB ihop med taxistationerna i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors och bildade aktiebolaget Arvika-Eda Taxitransporter AB.

Idag finns 1 ägare i bolaget med sammanlagt 59 fordon. 38 av dessa är handikappfordon utrustade för att transportera rullstolar och de kör även flex- linjetrafik i Arvika. Alla våra bilar är utrustade med alkolås.

Företaget har ca 60 heltidsanställda inklusive ägare. Dessutom har vi ett 20-tal killar och tjejer som jobbar som deltidsanställda extra chaufförer.

Vi utför transporter åt privatpersoner och företag, bl.a till flygplatserna i Karlstad, Gardermoen, Arlanda, Landvetter, Rygge samt godstransporter med taxibil och släp. Dessutom har vi samhällsbetalda transporter åt Arvika, Eda, Årjäng, Torsby och Säffle kommun och landstinget via Värmlandstrafik AB.

TRAFIKLEDNING

Växeln och trafikledningen har öppet alla timmar om dygnet, året runt. Här sitter personal med god lokalkännedom, och som även känner igen många av våra stamkunder och deras speciella önskemål och behov.

Förutom att ta emot beställningar har de den komplicerade och ansvarsfulla uppgiften att leda trafiken och planera stora delar av flödet.

En bra trafikledning gör att du får din bil snabbare och att taxibilarna sparar in många mil, viktigt inte minst ur miljösynpunkt.

Organisation
ORGANISATION
e017233_LThumb_redigerad_edited.jpg

Amer Arnautovic

IT/Teknik


amer@arvikataxi.se

peter.jpg

Peter Appelqvist

Fordonsansvarig

Vision & roll
VISION & ROLL
 • Vi ska utmärka oss från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundernas förväntan.

 • Vi ska respekteras som ett mycket välskött och seriöst företag. Våra medarbetare ska känna stolthet och delaktiga i arbetet, samt känna att deras arbete gör skillnad för allmänheten.

 • Vi ska göra det prisvärt.

 • Vi ska göra det vänligt.

 • Vi ska skapa enkla lösningar.

 • Vi ska utmärka oss från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundernas förväntan.

Värderingar
VÄRDERINGAR
 • Vi ska skilja oss avsevärt från våra konkurrenter genom att alltid överträffa kundens förväntan. Vi ska vara en ansvarsfull samhällsaktör som är mer än bara taxi.

 • Tillgänglighet: Snabbt, vänligt bemötande och att bilen är på plats enligt kundens behov.

 • Pålitlighet: Att vi alltid håller vad vi lovar och inte lovar något vi inte kan hålla.

 • Service: Vi ska vara hjälpsamma, vänliga, uppmärksamma och hjärtliga i alla våra möten.

 • Seriositet: Vi tar ansvar.

 • Miljö: Vi tar vårt ansvar för lokala och globala miljöproblem.

Miljöpolicy
MILJÖPOLICY

​Arvika Eda Taxitransporter AB skall erbjuda taxitjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska arbeta målmedvetet och pådrivande för att minska taxitransporternas utsläpp till luft, vatten och mark.​

Detta innebär:

 • att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar

 • att följa gällande miljölagstiftning

 • att följa andra relevanta krav och regler som ställs på verksamheten

 • att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget

 • att driva vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas, så lång det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart

 • att tänka miljömedvetet vid planering, utveckling och genomförande i vår verksamhet

 • att våra medarbetare ska vara väl insatta i lagstiftningen och delaktiga i företagets miljöarbete

 • att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

 • att vid val av inköp av varor och tjänster, lägga stor vikt av leverantörens miljöarbete och policy

Genom ständig kompetensutveckling skall vi utveckla vår personals miljökunnande och engagemang i miljöfrågor.

Vi ställer krav på våra underentreprenörer om medverkan i vårt miljöarbete liksom att de bedriver ett eget miljöarbete.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Säkerhet
SÄKERHET

KVALITETSPOLICY

Arvika Eda Taxitransporter AB ska alltid utföra sina tjänster med den kvalitet som kunden efterfrågar samtidigt som vi uppfyller relevanta lagar och förordningar.

Alla våra åtaganden och arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

Vårt viktigaste mål är att tillfredsställa våra kunder. Vi ska tillgodose kundernas önskemål och krav.

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla tjänster som en professionell transportorganisation, på överenskommen kvalitetsnivå, i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick och följer Svenska taxiförbundets kvalitetsnormer om god taxitradition.

Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av våra tjänster.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

ARBETSMILJÖSPOLICY

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten främst genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Företaget skall kontinuerligt sträva efter en hög nivå i vårt trafiksäkerhetsarbete så att anställda och medtrafikanter inte kommer till skada. Vi hänvisar vidare till vår separata trafiksäkerhetspolicy samt till företagets övriga policydokument.

Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

bottom of page