KUNDINFO MED ANLEDNING AV COVID-19

Som kund till Arvika-Eda Taxitransporter AB ska du alltid känna dig trygg när du åker med oss. Med anledning av senaste tidens händelseutveckling gällande covid-19/coronavirus så vill vi ta någon minut för att berätta hur vi agerar. Många saker gäller sedan tidigare men har aktualiserats nu och vi informerar noga vår personal om hur de ska agera.

  • Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra riktlnjer löpande

  • Ingen ska komma till arbetet som visar symptom på sjukdom. Då ska man stanna hemma

  • Bilen ska hållas ren och torkas regelbundet med antiseptiskt rengöringsmedel

  • Vi är noga med handtvätt och vi delar ut handsprit till förarna

För våra förare och kunder vädjar vi till att du inte reser med oss vid minsta tecken på sjukdom.

Tänk på att taxi är ett effektivt sätt att undvika folksamlingar och trängsel i den vanliga kollektivtrafiken och med taxi kan du snabbt ta dig dit du vill komma.

Vi är också en del av den samhällsnyttiga trafiken. Genom färdtjänsten kan äldre komma dit de vill och med skolskjutsar tar sig elever till skolan. För oss är det därför viktigt nu att göra allt vi kan för att upprätthålla den samhällsservicen.